Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2019 Mục Lục Đặc San Ức Trai 2019

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Mục Lục Đặc San Ức Trai 2019

In PDF.
   
 
Mục Lục Đặc San Ức Trai 2019
 

   
    01) Lá thư Tổng Hội Trưởng...............................................................   NT5 Trần Anh Long
    02) Chính thể Việt Nam Cộng Hòa.....................................................    NT4 Phạm Hữu Huê
    03) Hiểm họa Trung Hoa ...................................................................    NT1 Đỗ Văn Phúc
    04) Tác giả bản nhạc CTCT Hành Khúc............................................    NT1 Dương Viết Diền
    05) Một mùa hoa, 50 năm quân ngũ (thơ)..........................................    NT2 Lê Tấn Dương
    06) Cái chết của vua Duy Tân............................................................    NT2 Nguyễn Hoành Sơn
    07) Chiếc áo mới của mùa Xuân........................................................    Thanh Lê
    08) Cây đàn guitar của bạn tôi...........................................................    NT2 Lê Tấn Dương
    09) Đà Lạt trong tôi.............................................................................    NT2 Liễu Thiên Lộc
    10) Diễn văn trước QH Hoa Kỳ..........................................................    NT1 Nguyễn Tư-Cao dịch
    11) Đường vào dân tộc.......................................................................    NT3 Phạm Đức Tiến
    12) Thơ gai.........................................................................................    Thiết Bảng
    13) Thằng khờ....................................................................................    NT2 Đoàn Vinh
    14) Tản mạn đời tôi............................................................................    NT1 Nguyễn Thắng Nguyện
    15) Kỷ niệm 45 năm hải chiến Hoàng Sa..........................................     NT2 Lại Tư Mỹ
    16) Ngày về........................................................................................    Duy Nguyễn
    17) Nguyễn Trãi và thơ Xuân chữ Nôm..............................................   Vương Trùng Dương
    18) Cuối năm nhớ ông Đồ già (thơ)....................................................   NT2 Lê Tấn Dương
    19) Chiến đấu tính qua thi ca Việt Nam.............................................    NT1 Dương Viết Điền
    20) Hãy đem cho ta kẻ khốn cùng.....................................................    T. Vấn
    21) Người em gái tóc mây (nhạc).......................................................    NT1 Dương Viết Điền
    22  Lá thư từ ngục tối (thơ).................................................................   Trần văn Lương
 
    23) Tiếng lòng từ ngục tối (họa thơ)...................................................    Kim Khôi
    24) Khóa 2 và Trường ĐH/CTCT/ĐL..................................................   NT2 Lê Văn Đồng
    25) Người về từ Căn Cứ Hỏa Lực 6....................................................  NT2 Lê Quang Mỹ
    26) Chùm thơ Tuổi Già........................................................................   Yên Đông
    27) Số ở “Nhà công thự”....................................................................    NT1 Lê Đức Luận
    28) Ngãi nói, có hay không?...............................................................    NT2 Đinh Hồng Lân
    29) Những chặng đường công tác......................................................    NT1 Nguyễn Ngọc Thạch
    30) Nơi quán củ hành.........................................................................    NT1 Nguyễn Tư-Cao dịch
    31) Nhớ Hoan Mắt Sáng (thơ)............................................................    NT2 Lê Tấn Dương
    32) Thiếu tá Văn Hóa Vụ Trưởng Lê Ân.............................................    Kim Thanh
    33) Ước mơ và hy vọng......................................................................    Thanh Lê
    34) Bản chất xâm lăng của Trung Cộng.............................................    Tần Khương Bình
    35) Cảm tính.......................................................................................    Lão Háp (NT3)
    36) Người tình địa hình.......................................................................   NT1 Thiết Trượng
    37) 15 năm ấy....................................................................................     Hùng Hippo (K4)
    38) Nợ ân tình.....................................................................................   MX Hoa Biển
    39) Bên cạnh cuộc đời........................................................................   NT2 Thái Phát Tài