Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thông báo về : Đại nhạc hội " Cám Ơn Anh " kỳ 11 tại San Jose

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông báo về : Đại nhạc hội " Cám Ơn Anh " kỳ 11 tại San Jose

In PDF.

Kính thưa :

Quý Hội trưởng các hội Địa phương ,
Quý Niên trưởng và toàn thể các bạn.


Nhận được lời kêu gọi giúp phổ biến và ủng hộ của Ban Tổ Chức Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 11
được tổ chức vào ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại thành phố San Jose , Tiểu Bang California  .
( đính kèm brochure ĐNH/CƠA )

Trong tinh thần này , BCH/TH/NK19  xin thông báo cùng tất cả các cựu SVSQ/ĐH/CTCT về việc giúp đỡ các TPB/QL/VNCH .
Xin các anh gởi trực tiếp sự ủng hộ về Các Hội Trưởng Địa Phương và các HT/HĐP gom lại gởi về anh Thủ Quỹ /TH

(Memo : ĐNH/ COA kỳ11 )
LUAT NGUYEN
24831  CALLE CARMEL
Laguna Hills , CA 92653


Xin thành thực cám ơn quý anh Hội trưởng các Hội địa phương ,quý niên trưởng và các bạn ..

TM.BCH/TH/NK19
THT . NT2 Đoàn ngọc Hồ