Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thay mặt cho BCH/TH/NK 19 cùng toàn thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT đến tham dự Lễ Đại Tường (mãn tang) của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thay mặt cho BCH/TH/NK 19 cùng toàn thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT đến tham dự Lễ Đại Tường (mãn tang) của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
 
Ban Chấp Hành Tổng hội NK 19 trân trọng kính mời :

- Niên Trưởng Phạm hữu Hùng -Hội trưởng Hội Florida và các hội viên .
- Hội trưởng và các hội viên của các hội địa phương lân cận.

Thay mặt cho BCH/TH/NK 19 cùng toàn thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT đến tham dự
Lễ Đại Tường (mãn tang) của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh do gia đình Thày tổ chức tại Florida.
Ngày , giờ & địa điểm như trong thiệp mời của gia đình Thầy đính kèm .

Vì tính cách quan trọng của sự kiện này và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng quý mến 
của tập thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT đối với vị CHỈ HUY TRƯỞNG  đáng kính của chúng ta. 

BCH/TH/NK 19 thiết tha kêu gọi sự tham dự của :
- Niên trưởng Hội trưởng và các hội viên thuộc Hội Florida 
- Quý vị hội trưởng và các hội viên của các hội địa phương lân cận .

Sự tham dự của quý đồng môn trong ngày này sẽ là sự thể hiện một truyền thống 
tinh thần tốt đẹp trong sinh hoạt của tập thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT chúng ta .

Trân trọng ,


TM.BCH/TH/NK 19
Tổng Hội Trưởng 
NT2 Đoàn ngọc Hồ


(Xin quý niên trưởng và các bạn thuộc hội Florida , các hội địa phương lân cận ,cũng như các đồng môn trả lời cho chúng tôi
trước ngày JUNE 12,2017 để chúng tôi có thể thông báo với thân nhân của Thầy Quỳnh . Trân trọng . )
 
 

Trân   Trọng  Kính   Mời
You  Are  Earnestly  Invited

Thánh lễ Đại Tường của ông Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh
Mass of Remembrance for Mr. Quynh Quoc Nguyen

Saturday, June 17, 2017
10 a.m.

The Chapel of St. Joseph Catholic Church
532 Avenue M  NW
Winter Haven FL 33881

(Xin mời dùng tiệc trà sau lễ)
 


 
 
Huy Quoc Nguyen
4814 Juliana Reserve Dr, 
Auburndale FL 33823 - USA
Mobile/Viber: +1.407.716.1225 – Skype: huyqnusa1