Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Ám Sát Lê Duẩn

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ám Sát Lê Duẩn

In PDF.
Trong thời gian VC mới chiếm Miền Nam  người dân xếp hàng cả ngày để mua thực phẩm do nhà nước quản lý.  Một lần nọ, trong lúc bà con xếp hàng cả giờ chờ lâu quá, một anh chàng giận quá nên thốt lên với mấy người đứng gần:

-Tôi đi giết Lê Duẩn, và anh liền rời hàng người ra đi.

15 phút sau, anh chàng lửng thửng đi trở lại nhập vào chỗ xếp hàng nơi anh đã đứng và người bạn đứng ngay sau anh cũng đang còn xếp hàng. Người bạn ấy hỏi:

-Giết được Lê Duẩn chưa?

-Khó lắm anh ơi, trước dinh Lê Duẩn người ta xếp hàng còn dài hơn ở đây nữa.!