Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai Cuối Năm đọc Hồi Hương Ngẫu Thư

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cuối Năm đọc Hồi Hương Ngẫu Thư

In PDF.
Một bữa ta về Đồng Ông Cộ (*)
Buổi chiều ra hẻm đứng chờ xe
Nhớ cánh đồng xưa, thời cổ mộ
Thôi mất rồi, dấu tích hoang mê

Đứng ở ngã Năm nghe gió thổi
Tưởng như còn thấy cánh đồng xanh
Ngày ấy – Bây giờ. Bao dâu bể
Nhớ bao nhiêu. Thôi thế cũng đành.

Ngày đi xanh tóc, lòng hoang vắng
Buổi về trắng bạc, nặng đau thương
Xóm Gà, Cây Quéo, âm thanh cũ
Sao đổi lạ tên những con đường (**)

Hồi hương ngẫu hứng - Hạ Tri Chương (***)
Tôi nhớ tiên sinh buổi Thịnh Đường
Ông khóc xa quê, sầu xé ruột
Tôi cũng đau lòng nhớ cố hương

Đã nửa đời người, thân biệt xứ
Đọc lại thơ Ông, thấy vấn vương
Ông làm thơ, thương về chốn cũ
Tôi nhớ quê xưa cũng đoạn trường

Ông đã hơn tôi một chữ “về”
Nên ông còn nhớ được tiếng quê
Tôi còn lưu lạc phương trời thẳm
Đành gởi lòng theo vạn sơn khê.

Lê Tấn Dương

(*) Đồng Ông Cộ: gần ngã 5 Bình Hòa, Gia Định. 
(**) Đường Ngô Tùng Châu bị xóa tên, đổi thảnh Nguyễn văn Bé. Đường Nguyễn văn Học (cùng tên với Bệnh viện) đổi thành Nơ Trang Long.
(***) Hạ Tri Chương (659-744), nhà thơ lớn Trung Hoa thời Thịnh Đường.
Nổi danh là cuồng sĩ trong thiên hạ. Bạn vong niên với nhà thơ Lý Bạch.