Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Hình vui cuối tuần

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hình vui cuối tuần

In PDF.


Giấc mơ thực tế của Ngài thủ tướng Ma-dze


Chủ tịch Hồ Chí Minh phê bình: Trái bí lớn này rất tốt để an ủi cái bao t của các bộ đội nam nhưng quá kích thước để kích thích tinh thần chiến đấu của các bộ đội gái