Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thông báo tổ chức Đại Hội Tổng Hội Nhiệm kỳ thứ XIX

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông báo tổ chức Đại Hội Tổng Hội Nhiệm kỳ thứ XIX

In PDF.

 
Kính gửi : - Quý Sĩ quan & Nhân viên Cơ hữu.
                - Quý Niên trưởng & Đồng môn.

Ban chấp hành Tổng hội NK/XVIII  .
Kính thông báo đến Quý Sĩ quan cơ hữu và Đồng môn Đại hội Nhiệm kỳ XIX sẽ được tổ chức vào 2 ngày : 
27 & 28.5.2017 tại Thành phố Westminster, Nam California.

- Ngày 27.5.2017: từ 4:00 pm đến 08:00 pm: Tâm Giao 6 khóa Nguyễn Trãi .

- Ngày 28.5.2017:  Dạ tiệc Bàn giao Nhiệm kỳ XVIII & Nhiệm kỳ XIV.

(Chương trình cụ thể sẽ được thông báo sau)

Ban Tổ chức:

 - Trưởng ban:  Nt2 Trần gia Hiếu
 - Phó ban   :     Nt4 Nguyễn tiến Đạt
 - Kế hoạch  :    Nt2 Trịnh Tùng
 - Thủ quỹ   :     Nt1 Nguyễn mạnh Vỹ

TM.BCH/TH
TTK. NT3 TRẦN NGỌC DANH