Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Bạn Đọc Viết Dr. RUPERT NEUDECK: Sống thanh đạm, hoạt động cao cả

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Dr. RUPERT NEUDECK: Sống thanh đạm, hoạt động cao cả

In PDF.
Rất nhiều người đã cho rằng: Chúa Giêsu và triết gia người Pháp Albert Camus (1913-1960†) là hai thần tượng của Dr. Rupert Neudeck, xuyên qua dụ ngôn „Người Samirita nhân hậu“ trong Kinh Thánh và „huyền thoại Sisyphos“ của Albert Camus, người đoạt giải Nobel văn học qua các sáng tác của ông đã đưa ra ánh sáng những vấn đề phải đặt ra cho lương tâm loài người trong thời đại này: