Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai Mừng tân gia

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Mừng tân gia

In PDF.Nhà mới dựng lên đẹp chẳng ngờ
Tình người gặp gỡ kết thành thơ
Liên đài chẳng ngại văng bùn bẩn  
Thạch trụ không lo dính nước dơ  
Hẹn với mai vàng đưa tết lại
Cuốn lên rèm gấm đón xuân vô
Anh em sinh hoạt lòng thanh thản
Không rộn ràng theo khói bụi mờ

 NT4 Nguyễn Gia Hưng

*****************************************

Chú gà què

Thương chú gà què quẩn cối xay
Chú đâu có thể nhẩy và bay
Lọt lòng lìa ổ chân đà thọt
Cách mẹ xa cha xác lại gầy
Xó bếp cơm rơi tìm kiếm mãi
Góc hè gạo vãi nhặt ăn ngay
Suốt ngày quanh quẩn gần bên cối
Không chịu đua đàn bới đó đây

NT4 Nguyễn Gia Hưng