Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Ban chấp hành TH trân trọng thông báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ban chấp hành TH trân trọng thông báo

In PDF.
Ban chấp hành TH trân trọng thông báo :

         1.  Trong cuộc họp vào ngày 19 -6 -2016  thủ quỹ Ban tổ chức ĐH kỷ niệm 50 năm Thành lập ĐH.CTCT.Đà Lạt NT1 Nguyễn mạnh Vỹ đã tường trình công khai chi tiết tổng chi thu như sau :

            - Thu          : $ 24,315.00
            - Chi          : $ 17,606.00
            - Còn lại    : $   6,709.00
        
        BTC Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện DVD ( chi phí khoảng $ 1,000.00 ), tổng số tiền còn lại sẽ được sung vào quỹ TH..

           2 . BCH Tổng Hội có đề nghị thực hiện một bảng đồng ( lớn bằng khoảng smart phone ) được khắc dưới tên Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại học CTCT Đà Lạt, được lưu giữ chung cùng nhiều hội đoàn bạn trong 1 kios đặt tại Kỳ đài Tưởng niệm Chiến sĩ Việt Mỹ, Thành phố Westminster (hình thức như là Bảo tàng viện ). Và 1 trang web . Chương trình này do Thị trưởng Thành phố Westminster chủ trương ( chi phí $ 1,000.00 ) .

        Vì lý do chỗ đặt bảng lưu niệm này có giới hạn , thời gian hơi gấp gáp nên chúng tôi xin quý Đồng môn đóng góp ý kiến trong vòng 5 ngày kể từ hôm nay 19- 6-2016, tha thiết kính mong nhiệt tình góp ý xây dựng.

TM. BCH/TH
TTK .NT3 Trần ngọc Danh