Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Lễ chào cờ, tưởng niệm dịp kỷ niệm 50 năm thành lập DHCTCTĐL(1966-2016)

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lễ chào cờ, tưởng niệm dịp kỷ niệm 50 năm thành lập DHCTCTĐL(1966-2016)

In PDF.