Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN Ở xứ mù , thằng chột làm vua !

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ở xứ mù , thằng chột làm vua !

In PDF.
Xin bấm vào link coi video

BÁO CỘNG SẢN, TRUYỀN HÌNH KHEN BÀ TIẾN NÓI TIẾNG ANH "NHƯ GIÓ" LÀM XÔN XAO CỘNG ĐỒNG MẠNG!

Theo Thùy Trang thì bà nói tạm được, không thể nói là "như gió" vì bà ta phát âm sai rất nhiều chữ, phát âm thua xa học sinh ESL chứ đừng nói là "xôn xao"!

chữ TODAY không có "sờ" nhưng bà Tiến lại đọc là "TODAY" sờ. Đoạn khác bà đọc "guiding principles for the country's follow", chữ principles bà đọc không đúng phát âm nên rất khó nghe, chững principles nhấn chữ đầu "prin" thì bà Tiến nhấn chữ giữa là "cí", còn chững ples bà đọc là pellờ thay vì đúng là pồ sờ, thành ra rất khó hiểu bà nói gì.

Mặc khác, ngôn ngữ tiếng Anh hiếm ai sử dụng "guiding principles for the country's follow" mà đúng là "guiding principles for the country's response"

Trong cụm từ nầy chữ "Response" là làm theo nhanh chóng với trách nhiệm, khác xa chữ "Follow" làm theo sự định hướng.

Nghe bà Tiến nói tiếng Anh thực sự là làm cho người nghe "QUÁ MỆT", nói cái gì mà lên xuống không đúng nhấn, chỗ nào cũng "SỜ", chỗ không đáng sờ thì sờ, chỗ sờ lại không chịu sờ ...vậy mà báo chí đài TV nhà nước khen như là một thiên tài nói tiếng Anh.

Thùy Trang không muốn phân tích thêm nhiều, các bạn nghe sẽ biết, trình độ bà ấy nói tiếng Anh chưa bằng trình độ người học ESL một năm.

Chị Tiến Ruồi NGỘ quá phải không Anh 
Nói tiếng Anh người nghe không hiểu được
Hỏi Năm Châu, em chẳng biết hỏi ai
Anh Không hiểu thì làm sao em hiểu 
Đất nước mình rồi sẽ ra sao?

Nguyễn Thùy Trang FB