Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai NGÀY MỞ CỬA ĐỊA NGỤC

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NGÀY MỞ CỬA ĐỊA NGỤC

In PDF.

 
Một tiếng thét oán hờn chùng lịch sử 
Xé lòng người bi hận toác trần ai 
Đường nhập Hán đã rộng mở tương lai 
Trời u ám hồn Lạc Hồng bật khóc 
Mấy thập kỹ ngập chìm trong tang tóc 
Lẽ bây giờ phải hoan hỉ làm sao 
Nhưng người Nam hồn phách lạc nơi nào 
Bởi thống nhất lại là Trung Cộng thắng 
Nghĩa hoà bình ôi sao mà cay đắng 
Vì toàn dân rồi sẽ nói tiếng Tàu 
Trẻ học về gọi mẹ "Ngộ ở đâu ?" 
Cha bật khóc "mẹ mày đi bán thận " 
Bọn trí thức phủ áo Tàu an phận 
Bọn côn an chà đạp mặt giống nòi 
Đảng Ba Đình chui lổ chó làm tôi 
Nền văn hoá nước Nam trầm sắc Hán 
Mấy nghìn năm một góc trời chói rạng 
Lũ giặc Hồ đem cờ máu phủ che 
Hồn Phúc Kiến tựa cái bóng ma đè 
Ép dân tộc xuống nghìn trùng ngạt thở 
Ba mươi tháng tư cửa địa ngục đã mở 
Há to mồm nuốt chửng cả quê hương 
Họa tham, điên phủ kín mọi phố phường 
Đã thống nhất một nhà tù vĩ đại 
Từ ngày đó kẻ khôn thành ngu dại 
Người yêu nước hoá giặc nguỵ vong thân 
Lũ Hán nô thành giải phóng anh hùng 
Thằng dâm loạn hoá thành cha vĩ đại 
Toàn trời đất hoá nên phường vô đạo 
Chân lý nào hơn tiếng rú đảng đây ? 
Năm nghìn năm dân tộc chỉ một ngày 
Đã hoá kiếp thành bệnh phu Đông Á 
Mao, Đặng, Tập vỗ đùi cười ha hả 
Giải phóng rồi nộp tất cả về đây 
Ai bảo ngu tin Việt Cộng chúng mày 
Chúng là lũ hoại trùng tao nuôi dưỡng 
Giải phóng rồi dân Hán tao tận hưởng 
Thu An Nam , nguồn nội tạng vô vàn 
Từ bây giờ ta sẽ mặc sức tham 
Mặc sức mổ, diệt chủng nòi Việt Quốc 
Ba mươi tháng tư là một ngày sự thật 
Cửa địa ngục mở rồi , đường diệt chủng đi vô 

Dân Chủ & Dân Tộc