Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai Qua Đèo Ngang

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Qua Đèo Ngang

In PDF.


 

Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà 
Mù trời ống khói Formosa
Nghênh ngang Vũng Áng, Tàu ngàn đứa 
Nhung nhúc Kỳ Anh, Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái 
Một mảnh sơn hà nay thuộc Hoa!

FB Đinh Bá Truyền