Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Hãy tiến hành kiện công ty Formosa ra toà

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hãy tiến hành kiện công ty Formosa ra toà

In PDF.

Ngoài việc biểu tình để tỏ phản ứng, việc thiết thực là người dân ở Vũng Áng và những vùng bị hại nên nghiêm túc chấp hành Luật Bảo Vệ Môi Trường của nước CHXHCN VN, do Quốc Hội ban hành năm 2006 và liên tục được cập nhật trong những năm sau đó, bằng cách tiến hành kiện công ty Formosa ra toà, buộc công ty đó phải chấm dứt việc gây tổn hại môi trường, và bồi thường thiệt hại thoả đáng cho nhân dân trong Vùng, theo đúng quy định ở các điều khoản 162, 163,164 thuộc chương IX.

Vài điều khoản quan trọng, liên quan đến việc thưa kiện và bồi thường thiệt hại như sau đây:

Luật số 55/2014/QH13 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Điều 162 : Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường
1.- Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, KHỞI KIỆN về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định của luật pháp.

3.- Thời hiệu khởi kiện tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm về luật môi trường của cá nhân hoặc tổ chức khác.

Chương IX : Bồi thường thiệt hại về Môi trường.
...............
Tập thể luật sư VN, nên giúp đồng bào những vùng bị hại, tiến hành khởi kiện kẻ đã vi phạm trầm trọng luật pháp hiện hành, đòi bồi thường một cách thoả đáng.

Việc khởi kiện công ty Formosa và những kẻ liên quan là hoàn toàn hợp pháp, nhân dân các vùng bị hại còn và các luật sư trong Nước còn chờ đợi gì nữa, mà không cấp tốc tiến hành?

Hãy đứng dậy mà đi, lúc này mà còn ngồi ở nhà thì thôi...hãy tự lấy vải cắt cho mình một miếng khăn tang..!