Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương BS Hồ Hải kêu gọi ng dân Việt Nam ký vào đơn kiện tập đoàn Formosa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

BS Hồ Hải kêu gọi ng dân Việt Nam ký vào đơn kiện tập đoàn Formosa

In PDF.
Tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam hãy ký dùm thỉnh nguyện thư này để đuổi cổ tập đoàn Formosa ra khỏi Việt Nam. Mọi thông tin được website bảo mật không làm tổn hại đến bất kỳ ai.
 
Việc làm này của các bạn sẽ giúp chúng ta sống còn hoặc là chính phủ Việt cộng chọn thép hoặc chọn dân tộc, cũng như kêu gọi quốc hội Hoa Kỳ hãy ngưng quyết định hoặc loại Việt Nam ra khỏi TPP. Nếu không chúng ta sẽ chết, con cháu chúng ta sẽ tàn tật muôn đời, dân tộc ta sẽ bị diệt chủng!
Các bạn chỉ cần click vào link, bên tay phải màn hình sẽ có 3 ô:
 
1. First Name: Điền tên mình vào.
2. Last Name: Điền họ mình vào.
3. Email Address: Điền địa chỉ email mình vào.
 
Sau đó click chuột vào ô: Sign Now là xong.
 
4. Cuối cùng, vào email của mình và confirm một email từ nhà trắng gửi cho bạn.

100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày sẽ là điều cần thiết phải có. Hãy chia sẻ link này và hãy ký tên.
Mọi thông tin được website bảo mật không làm tổn hại đến bất kỳ ai.
 
Xin cảm ơn.