Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Chuyện Lạ Đó Đây Mời xem 'Làng Thế Vận Olympic 2010' tại thành phố Vancouver với kỹ thuật Panorama 360o

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Mời xem 'Làng Thế Vận Olympic 2010' tại thành phố Vancouver với kỹ thuật Panorama 360o

In PDF.

Bấm vào mỗi tấm hình muốn xem bên trái. Bấm vào các ô tròn (hình chiếc camera) để biết tên các khu vực trong ảnh.

Bấm vào các mũi tên nơi góc phải bên dưới để di chuyển khu vực và góc độ to nhỏ muốn xem.http://www.aerialphotoimage.com/panoramas/GreaterVancouver/OlympicVillageVancouver.html