Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thông Báo về ĐH 50 Năm Thành Lập Trường ĐH/CTCT/Dalat

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông Báo về ĐH 50 Năm Thành Lập Trường ĐH/CTCT/Dalat

In PDF.

Để tiện việc sắp xếp chu đáo trong thời gian Kỷ niệm 50 Năm Thành lập ĐH.CTCT
BTC trân trọng thông báo :
    
- Quý vị SQ Cơ hữu , SVSQ các khóa NT nào cần đưa đón và hướng dẫn tại phi trường. 
Xin hồi báo ghi rõ chuyến bay? ngày giờ đến? phi trường? Trên phiếu hồi báo tham dự , hoặc email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Trong thời gian tham dự , BTC sẽ tổ chức chuyến thăm viếng 2 địa điểm nổi tiếng:

* Ronald Reagan Library
* CA Exposition park  ( nơi đặt chiếc phi thuyền Apolo sau khi được xử dụng )

Nếu Quý vị và gia đình muốn tham dự xin sớm ghi danh tại :

- NT1 Nguyễn mạnh Vỹ  (714-930 6294)
- NT3 Đoàn văn Hoàng   ( 714-916 6175) . Trưởng toán hướng dẫn.
- Hoặc email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Để mọi việc được hoàn thành tốt đẹp , một lần nữa rất mong tất cả Quý vị vui lòng cộng tác.

TM . BAN TỔ CHỨC
NT3 . TRẦN NGỌC DANH