Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Petition cho Linh Mục Thaddeus Nguyễn văn Lý

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Petition cho Linh Mục Thaddeus Nguyễn văn Lý

In PDF.
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng Hương NVTN tại Frankfurt và vpc,

Kèm theo bên bưới là hai links đưa đến việc hướng dẫn ký tên vào thỉnh nguyện thư để vận động yêu cầu tà quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý do "Mission (päpstliche Hilfswerke) und Reporter ohne Grenze" đề xướng.

Thay mặt BCH Hội NVTN tại Frankfurt và Vung Phụ Cận, chúng tôi kính gửi tiếp đến Quý vị, để khẩn cầu sự hỗ trợ chân tình của Quý vị bằng cách bấm vào links bên dưới để ký tên (ghi tên họ, địa chỉ) nhằm ủng hộ cho yêu cầu đòi trả tự do cho Linh Mục Thaddeus Nguyễn văn Lý


Chân thành cảm ơn Quý vị cho công cuộc đấu tranh chung này!

Trân trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết.

TM. BCH Hội NVTN tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận
Võ, Hùng-Sơn