Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Audio Hồi Ký "Tôi Đi Học Tập"

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hồi Ký "Tôi Đi Học Tập"

In PDF.
Audio Hồi Ký "Tôi Đi Học Tập".   Tác giả bài viết: Khúc Ruột Ngàn Dặm, Giọng đọc : Lam Sơn 719, Nhạc đệm : Hạt Sương Khuya