Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Yukon

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Yukon

In PDF.
Nhạc Phẩm "Cờ Vàng Bay Trên Yukon" do NT2 Lê Tấn Dương sáng tác năm 2009 - Video Clip do NT4 Nguyễn Gia Hưng thực hiện.
 
;
Kính thăm Niên Trưởng NT2 Lê Tấn Dương Niên Trưởng vẫn khỏe? Cách nay 7 năm, dư âm bản nhạc" Cờ Vàng Bay Trên Yukon" niên trưởng viết vào năm 2009 đã khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt mà nay tôi nghe lại vẫn thấy hay, không lỗi thời. Lúc ấy lu bu quá quên cả cám ơn niên trưởng. Giờ cám ơn muộn còn hơn không.
NT4 Nguyễn Gia Hưng