Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thông Báo ngày 8-11-2015 của TH/AH/SVSQ/CTCT/Dalat

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông Báo ngày 8-11-2015 của TH/AH/SVSQ/CTCT/Dalat

In PDF.
 
KG : -  Quý SQ Cơ hữu Trường ĐH.CTCT.ĐL
     -  Đại diện 6 Khóa Nguyễn Trãi
     -  Đại diện 22 Hội địa phương
     -  Toàn thể gia đình hội viên .


Kính thưa Quý vị - 
Trong thời gian qua BCH Nhiệm kỳ 18 đã nhận rất nhiều ý kiến đóng góp , xây dựng về nhiều sinh hoạt của TH .
Ban Chấp Hành TH chân thành cám ơn toàn thể Quý HV đã giúp tạo dựng một sinh hoạt rất hữu ích , phát triển sự đoàn kết ,
gắn bó để có 1 Tổng Hội Ái Hữu thật sự vững mạnh & đoàn kết.
    
Qua cuộc họp ngày 8-11-2015 , BCH Tổng Hội xin gởi đến Quý HV những thông báo, kêu gọi, và văn thư sau :

- Hội địa phương sớm lập danh sách ,  hình ảnh sinh hoạt , họ tên các vị Hội Trưởng .
- Đại diện các khóa nhớ gởi tổng số cựu SVSQ, còn sống, cũng như quá cố .
- Nhắc nhở nhau tích cực đóng góp  Quỹ Xã Hội &  Quỹ yểm trợ tài chánh cho BTC  Kỷ Niệm 50 năm Thành lập Trường .
- Các cựu SVSQ 6 khóa lo tập dợt trước 5 nhạc phẩm hùng ca được phân chia như sau :
  (Cùng trình diễn hợp ca trong Ngày Kỷ niệm 50 Năm Thành lập Trường)

-Khóa 1:  LỤC QUÂN VIỆT NAM
-Khóa 2:  CON ĐƯỜNG VUI
-Khóa 3:  XUẤT QUÂN
-Khóa 4:  VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ
-Khóa 5 & 6:  CỜ BAY TRÊN CỔ THÀNH QUÃNG TRỊ.

Thân chào Đoàn kết ,

TM . BCH Tổng Hội/ NK18
TTK . NT3 Trần ngọc Danh