Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm ĐIỀM GỞ CHO TRUNG QUỐC KHI chào cờ trước công viên bạch ốc...

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

ĐIỀM GỞ CHO TRUNG QUỐC KHI chào cờ trước công viên bạch ốc...

In PDF.
Mời xem 1 Video Clip độc đáo :
  
1. cờ chỉ lên chưa tới ngọn - haft staff = cỡ rũ, để tang.

2. Cờ treo nguợc có nghĩa là tình trạng nguy ngập, cầu cứu = distress.

Cái nầy không thể nói là MỸ Ngụy nó gài nha !!! Bởi vì chào cờ tại trước Thiên An Môn cờ cũng bị Rủ, leo lên được gần tới đỉnh gần 1m thì cờ bị từ từ tuột xuống nửa chừng thành CỜ RỦ = CỜ ĐỂ TANG.

Mấy năm trước tại sân cỏ New York cờ Tàu Cộng cũng bị  rớt 3 lần.

Tại sao vậy???
* Cộng sản Ác quá, tượng đài những nạn nhân bị Cộng giết hàng trăm triệu được tạc tại Washington.
* Tàu cộng còn Ác hơn nữa  khi chế biến thực phẩm độc hại bán khắp thế giới để giết lần mòn con người.
* Hội viên của Pháp Luân công bị giết để lấy Tim, Gan, Mật , Thận ...để bán.
Dường như nay những oan hồn đó đã quyện vào lá cờ Máu để báo trước cho ngày sụp đổ của chế độ Cộng Sản qua các điềm gở này.

Chúng ta chờ xem.

Khi, đọc truyện tàu thì thấy trước khi xuất quân khi thượng cờ bị như thế thì cuộc chinh chiến bị thất bại và tướng bị cầm tù hoặc chết tại mặt trận !

Phim Video Clip này quá độc đáo về chuyện Trung cộng muốn làm một đoạn băng tuyên truyền cho ngày "quốc khánh" trước công viên bạch ốc có đại sứ tham dự. Nhưng không ngờ, thiên bất dung gian: 

Lúc kéo cờ tàu cộng lên bị tai nạn 3 lần. Đến lần thứ tư cờ máu tàu công mới run rẩy leo lên nổi; Đây là điềm gở cho bọn tàu cộng. Tụi nó rất sợ chữ tứ vì na ná với tử. Tiếng Nhật cũng vậy, Shi là tứ, đồng âm với tử. Lại đúng ngay thằng tàu là thằng đại mê tín dị đoan. 
 
Trung Cộng đã tìm mọi cách cấm phổ biến đoạn băng này trước ngày 1-10. Mời vào xem dưới đây: