Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đèo Ngang

In PDF.
Giữa ranh giới Quảng Bình và Hà Tỉnh có Đèo Ngang hai tỉnh nầy suốt đời cứ nghèo, 
ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các kế hoạch xóa đói giảm nghèo mà vẫn cứ nghèo. 
Cho nên triệu tập dân chúng lại vấn kế.
 
Có một cậu học sinh đưa ý kiến là đổi tên đèo Đèo Ngang (đang nghèo) thành Đèo Nghéo (đéo nghèo) 
ủy ban nhân dân nghe có lý và chấp nhận đổi tên thành Đèo Nghéo.
 
Sau khi đổi tên thành Đèo Nghéo tự nhiên 2 tỉnh làm ăn khấm khá ai ai cũng giàu lên. 

Nhưng lại nẩy sinh ra một vấn đề khác là các bà đẻ quá nhiều, 
cán bộ có đào nhí sinh đẻ tùm lùm lum.
 
Đã bao lần ủy ban đưa ra kế hoạch hóa gia đình mà không hiệu quả, vẫn cứ đẻ. 
Ủy ban lại triệu tập dân chúng lại để vấn kế. 

Cậu học sinh năm xưa lại đề nghị đổi tên đèo một lần nữa thành Đèo Đứng (Đừng đéo). 

Nghe cũng có lý nhưng Ủy ban không chấp nhận vì Đèo Đứng (Đừng đéo) làm sao mà chịu được!

Thôi đành cứ để Đèo Nghéo mà hưởng thụ.