Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy

In PDF.
BẠN ĐỒNG KHÓA NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY đã tạ thế lúc 5:00 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2015 tai Orlando, Florida, hưởng thọ 68 tuổi.
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:

BẠN ĐỒNG KHÓA NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY

đã tạ thế lúc 5:00 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2015 tai Orlando, Florida, hưởng thọ 68 tuổi.
Toàn thể anh em khóa NT1 tại Dallas-Fort Worth xin chân thành chia buồn cùng chị Huy và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bạn NGUYỄN PHƯƠNG HUY sớm được vãng sanh về cõi Tịnh Độ.
                                   
Thành Kính,                                   
NT1 Nguyễn Thành Nhơn
NT1 Huỳnh văn Tư
NT1 Nguyễn Hoàng Thơ
NT1  ThiệuLê văn
*********************************************
PHÂN ƯU - PHÂN ƯU
***
Hội CTCT Tây Bắc Hoa Kỳ & Vancouver BC vừa nhận được tin buồn:

NT1 Nguyễn Phương Huy
Cựu SVSQ/ĐH/CTCT Dalat
 
vừa qua đời lúc 5:00 sáng ngày  30 tháng 9 nhằm ngày 18 tháng 8  A.L năm Kỷ Dậu tại Orlando, Florida
Hưởng thọ  68 tuổi.

Toàn thể Đồng Môn và Gia Đình thuộc Hội: THÀNH KÍNH CHIA BUỒN và GỬI TÂM TÌNH THƯƠNG TIẾC SÂU SA NHẤT đến gia đình niên trưởng  Nguyễn Phương Huy cùng Quý Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh NT1 Nguyễn Phương Huy sớm tiêu diêu Miền Cực lạc.
 
TM Hội TBHK&VBC
NT2 PTXuân
************************************
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: 
NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY
 
Vừa từ trần vào lúc 5:00 sáng ngày 30 tháng 9 năm 2015
(Nhằn ngày 18 tháng 8 năm Ất Mùi)
Tại thành phố Orlando tiểu bang  Florida,

Hưởng thọ 68 tuổi.
 
Tổng Hội AH cựu SVSQ/ĐHCTCT ĐÀ LẠT                         
xin chân thành chia buồn cùng
chị NGUYỄN PHƯƠNG HUY, các cháu và tang quyến.
 
Nguyện cầu hương hồn NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY
sớm được vãng sanh về Cực Lạc Quốc.

TM.BCH/TH.AH.CSVSQ.ĐH.CTCT.ĐL
THP.NV NT2.Trần gia Hiếu
***************************************
PHÂN  ƯU
Vô cùng xúc động nhận được tin buồn
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa Nguyễn Trãi 1
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị /Dalat

Niên Trưởng  NGUYỄN PHƯƠNG HUY
Đã từ trần ngày 30 tháng 9 năm 2015
(Nhằm ngày 18 tháng 8 năm Ất Mùi)
Tại Orlando - Florida - Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 68 tuổi

Tòan thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa Nguyễn Trãi 6
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Tri/Dalat
Thành Kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Phương Huy và Tang Quyến

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG SỚM
VÃNG SANH VỀ MIỀN CỰC LẠC
                        
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đại Diện Khóa 6
NT6 Cao Minh Bửu Ngọc
*****************************************
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
 
NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY
 
Vừa từ trần vào lúc 5:00 sáng ngày 30 tháng 9 năm 2015
(Nhằn ngày 18 tháng 8 năm Ất Mùi)
Tại thành phố Orlando tiểu bang  Florida,
(sau 7 năm chiến đấu với ác bệnh ung thư phổi).
Hưởng thọ 68 tuổi.
 
Hội AH cựu SVSQ/ĐHCTCT ĐÀ LẠT tại 2 tiểu bang North và South Carolinas xin chân thành chia buồn cùng
chị NGUYỄN PHƯƠNG HUY, các cháu và tang quyến.
 
Nguyện cầu hương hồn NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY
sớm được vãng sanh về Cực Lạc Quốc.
 
Đại diện: NT1 Trần Kim Khôi
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
************************************
PHÂN ƯU
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được hung tin :
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan, khóa Nguyễn Trãi 1
Trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà lạt

Anh NGUYỄN PHƯƠNG HUY
                                                                    
Đã mãn phần lúc 5:00 sáng, thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2015
(Nhằm ngày 18 tháng 8 năm Ất Mùi),tại Florida, Hoa Ky .
Hưởng Thọ 68 tuổi  
 
Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt Bắc California
Xin thành tâm phân ưu cùng toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy.
                 
Hiệp tâm nguyện cầu Đức Phật A Di Đà Tiếp dẫn Hương Linh NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nam mô đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM/BCH/Hội Bắc Cali
  Hội trưởng
NT5 Nguyễn Đình Lê
**********************************
PHÂN ƯU

Vừa nhận được tin buồn:
 
NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Vừa từ trần lúc  05:00 sáng ngày 30-9-2015
Tại Orlando thuộc Tiểu Bang Florida
Hưởng Thọ 68 tuổi.
 
Gia Đình Hội cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL Dallas-Fortworth,TX
Thành kính chia buồn đến Chị  NGUYỄN PHƯƠNG HUY và Tang Quyến
Nguyện cầu hương hồn NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM Hội CSVSQ/ĐH/CTCT Dallas-Fortworth
NT3 Đăng hiếu Sinh
*******************************
NHẬN ĐƯỢC TIN ,
NT1 NGUYỄN  PHƯƠNG HUY VỪA QUA ĐỜI .
HỘI COLORADO  THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG ,CHỊ HUY VÀ TANG QUYẾN .
NGUYỆN  XIN HƯƠNG LINH ANH  NGUYỄN PHƯƠNG HUY
SỚM ĐƯỢC VÃNG SINH CỰC LẠC QUỐC.
THAY MẶT HỘI CO.
NT2 PHẠM ĐỨC THỊNH