Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Bốn Thời Kỳ Lịch Sử

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bốn Thời Kỳ Lịch Sử

In PDF.
Giáo sư sử học đầu bạc, có hàm ria bạc thao thao với sinh viên Khoa Học Xã Hội Nhân Văn tại một trường Đại Học HÀ NỘI  chuyên đào tạo bảo đảm chỉ tiêu : 100% tốt nghiệp là Tiến Sĩ
 
 
- Đất nước ta từ thủa hồng hoang, bên Động Đình Hồ, Lạc Long đã kết duyên cùng Âu Cơ, rồi phòi ra trăm con,…các vua Hùng truyền theo từ đó,…' bốn ngàn năm văn hiến, bốn ngàn năm nức tiếng nho phong…, nhưng thủa ấy khoa học còn lạc hậu, con người sợ những hiện tượng thiên nhiên mà không ai khắc chế được, nên thờ những thiên tiên thần thánh, thần sét, thần mưa, thời đại ấy ta gọi là thời đại TIÊN.

Đến đời nhà Lý, Phật giáo du nhập và nước ta, phát triển mạnh mẽ, nhiều người xuất gia đi tu, làm sư sãi theo giáo lý nhà Phật, ta gọi đó là thời kỳ SƯ.

Đến những năm cuối cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh, Nguyễn Ánh đón các cố Tây Dương, cố Bồ đào nha, cùng đem theo đạo Thiên Chúa du nhập vào nước ta,Phật giáo vẫn còn hưng thịnh, nhưng bên cạnh, Thiên Chúa Giáo phát triển, những nhà tu của Thiên Chúa giáo còn gọi là linh mục hay cha xứ, thời kỳ này quân Pháp núp bóng ùa theo vào xâm lược nước ta…. ta gọi là thời kỳ này là thời kỳ CHA.

Khi đảng CS Đông Dương ra đời, cuộc kháng chiến chống Pháp ra đời, dưới sự lãnh đạo anh minh sáng suốt của Bác Hồ, đã làm nên chiến thắng Điện Biên vang dội địa cầu, sau đó tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, đi đến thắng lợi vẻ vang….thời đại này ta gọi là thời đại BÁC HỒ .

Tóm lại, trải qua bốn ngàn năm lich sử vẻ vang rất đáng tự hào, đất nước ta cũng trãi qua bốn thời kỳ lịch sử mà ngày nay ta gọi tóm tắt lại cho dễ nhớ , đó là thời đại :
 
 
" TIÊN  SƯ CHA  BÁC HỒ "