Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương THƯ GÂY QŨY ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH - Kỳ 9

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƯ GÂY QŨY ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH - Kỳ 9

In PDF.

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Niên Đệ và các bạn Đồng Môn,Đài SBTN phối hợp cùng Hội HO cứu trợ TPB &QP/TPB/VNCH tổ chức gây quỹ qua chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm, nhằm giúp đỡ các anh Thương Phế Binh & Quả Phụ, những người đã chiến đấu và hy sinh vì chính nghĩa quốc gia.Năm nay Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH - NGƯƠI THƯƠNG BINH/ QL.VNCH KỲ 9 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 12 tháng 7 năm 2015 tại Sân vận động trường trung học Yerba Buena 1855 Lucretia Ave -San jose CA 95122 , với sự góp mặt nhiều ca nghệ sĩ hải ngoại.Ban Chấp Hành/TH/AH/CSVSQ/CTCT/NK18 tha thiết kêu gọi sự đóng góp tích cực của quý đồng môn khắp nơi trên thế giới để có dịp thoa diệu ,an ủi phần nào những hy sinh, mất mát, họ đã là những đồng đội, chiến hữu năm xưa từng vào sinh ra tử với chúng ta, nay đang sống nghèo túng và bị ngược đãi tại quê nhà từ sau 30/4/1975.Mọi sự đóng góp  , xin gởi về :Hiếu Trần
7100 Syracuse Ave
Stanton CA.90680  Thời gian : Từ nay đến ngày 05 tháng 7 năn 2015Thành thật cám ơn lòng quảng đại và bác ái của quý Niên trưởng , Niên đệ và các bạn Đồng môn.Trân trọng

TM/BCH/NK18
Tồng Hội Trưởng
NT3 Phạm văn Long