Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt

In PDF.

Hội CTCT Tây Bắc Hoa Kỳ và Vancouver BC báo tin cùng qúy Đồng Môn thuộc Trường Đại Học CTCT Đalạt:NT1 ĐẶNG PHÚ THIỆT
Vừa từ trần lúc 8:00 PM ngày 07/06/2015
Tại Mercer Island thuộc Tiểu Bang Washington
Hưởng Thọ 70 tuổi.Toàn thể Đồng Môn thuộc Hội TBHK & VBC thành thật chia buồn và gửi tâm tình thương tiếc sâu sa nhất đến chị Thiệt (Hinh Lương) và các cháu cùng Quúy Tang Quyến…


Nguyện cầu Linh Hồn NT1 ĐẶNG PHÚ THIỆT sớm về hưởng cõi phúc Thiên Đàng Trường Sinh…Xin Thiên Chúa nhân lành nâng đỡ tinh thần và an ủi chị Thiệt (Hinh Lương) cùng các cháu…TM Hội TBHK&VBC
NT2 Phạm Thanh Xuân