Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Lễ Giỗ Đầu Cố Đại Tá Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lễ Giỗ Đầu Cố Đại Tá Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.Trân Trọng Kính Mời:
                                                     
Các bậc Trưởng thượng Tôn Giáo và Gia tộc
Cựu Viên chức Chính Thể VNCH
Cựu Tướng lãnh, Sĩ quan và Quân sĩ QL/VNCH
Cựu Sinh viên sĩ quan Võ Bị Quốc Gia QL/VNCH
Cựu Sinh viên sĩ quan Đại Học Chiến Tranh Chính Trị QL/VNCH
Thân hữu và Quyến thuộcTham dự thánh lễ cầu hồn cho Chồng / Anh / Cha / Ông chúng tôi từ 17:00 - 18:00 giờ,
ngày 13 Tháng 6 năm 2015  tại Nhà Nguyện (chapel) trong phạm vi giáo đường:

St. Joseph Catholic Church of Winter Haven, Florida
532 Ave. M NW Winter Haven FL 33881 U.S.A.Sau thánh lễ, xin dành chút thì giờ cho tiệc khoản đãi và hàn huyên thân mật với gia đình chúng tôi.

Nếu không thể đến tham dự, xin dâng lời cầu nguyện cách riêng cho linh hồn ông Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh.Chân Thành Cảm Tạ

T.M. Bà quả phụ Nguyễn Quốc Quỳnh

Nguyễn Quốc Huy 

Huy Quoc Nguyen 4814 Juliana Reserve Dr, Auburndale FL 33823 - USA
Mobile: 407.716.1225407.716.1225TB: Xin giúp phân phối thư mời này đến tất cả những người có liên hệ với ông Nguyễn Quốc Quỳnh lúc sinh thời.
Xin sớm thông báo tham dự qua điện thư hoặc điện thoại dưới đây.Huy - 407.716.1225407.716.1225 (mobile)
Ngọc-Huyền - 407.497.5305407.497.5305 (mobile)
Quỳnh-Hoa - 863.409.9090863.409.9090 (mobile)

 
*************************************Kính thưa qúi vị Sĩ Quan Cơ Hữu
Kính thưa qúi Niên trưởng và các bạnThư mời tham dự Thánh Lễ cầu hồn cho Linh hồn Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh của gia đình , sẽ được tổ chức tại Nhà Nguyện St. Joseph Catholic Church of Winter Haven , Florida.,
vào ngày 13 tháng 06 năm 2015 từ 17 giờ đến 18 giờ chiều .Ban Chấp Hành Tổng Hội NK18 đã liên lạc và thông báo đến cựu Hội trưởng Florida :NT1 Phạm hữu Hùng , Niên trưởng Hùng đã hứa sẽ hướng dẫn một số đông anh em Nguyễn Trãi các khóa đến tham dự Thánh Lễ Cầu Hồn cho Vị Thầy khả kính là linh hồn Giuse Nguyễn quốc Quỳnh .Danh sách các Khoá Nguyễn Trãi tham dự gồm có :Anh chị NT1 Phạm hữu Hùng , Anh chị NT1 Phạm ngọc Hòa , Anh chị NT2 Nguyễn văn Xuân , Anh chị NT3 Nguyễn trọng Hoàng , NT4 & 5 Vũ qúi Ngọc , Anh chị NT5 Lê văn Tích , NT5 Đỗ văn Khánh , NT5 Hoàng đình Hiếu,

và các Nguyễn Trãi 5 bay từ California qua tham dự gồm : NT5 Trần tri Phương , NT5 Trần văn Long , NT5 Hà Minh Tuấn , NT5 Vũ ngọc Chấn, NT5 Nguyễn văn Thanh và NT5 Lương minh Hữu từ Việt nam qua .Thay mặt BCH/TH/NK18 Chân thành cảm ơn qúi Niên trưởng và gia đình có Nghĩa Cử thật cao đẹp .......

Nguyện xin Thượng Đế trả công bội hậu cho Qúi vị và gia đình qúi vị ..........


GOD BLESS YOU ALL ...
                                                                                                
TM/BCH/TH/NK18
THP/NV/ NT6 Nguyễn qúy Bỗng