Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Lịch Sử - Tư Liệu Đại Cáo Trạng

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đại Cáo Trạng

In PDF.


 
  2.4.   CÔ LẬP CHÍNH QUYỀN  
3.      
  3.1.   MỤC ĐÍCH Buộc tội Chính phủ Hoa kỳ
  3.2.   QUÂN MỸ ĐÁNH KHÔNG ĐƯỢC THẮNG  
  3.3.   TỔ CHỨC PHẢN CHIẾN       
  3.4.   THÔNG ĐỒNG VỚI GIẶC CỘNG   PHỤ BẢN
    3.4.1.Chứa chấp và trực tiếp giúp đỡ giặc Cộng khủng bố
    3.4.2.Bán vũ khí cho Việt cộng      1 Bà thủ tướng đóng phim sex  
    3.4.3.Mặt trận thông tin     2 Monica Lewinsky  
  3.5.   TẾT MẬU THÂN     3 Giết 14 cô gái trường Polytechnique  
  3.6.   HIỆP ĐỊNH PARIS 1973     4 Mafia Do thái giết tổng thống Kennedy  
  3.7.   THÔNG CÁO CHUNG MỸ BẮC VIỆT      5 Tổng thống Bush (cha) bị lừa
  3.8.   TRIỆT HẠ TỔNG THỐNG NIXON       6 Henry Kissinger  
  3.9.   TRIỆT HẠ TỪNG NGƯỜI QUỐC GIA     7 So sánh TT N.Đ. Diệm với ĐT D.V. Minh
  3.10. XỬ DỤNG VIỆT GIAN VÀ TÀU PHÙ      8 So sánh TT N.Đ. Diệm với CT H.C. Minh  
  3.11. CHỐNG ĐỐI BÙNG LÊN     9 Do thái giáo  phần 1   phần 2  
  3.12. VÂY CHẶT ĐỂ ĐÁNH GỤC VNCH     10 CIA giết 189 người Mỹ tại Lockerbie  
  3.13. ĐÁNH CAO NGUYÊN     11 World Trade Center
  3.14. LỪA GẠT QUỐC HỘI HOA KỲ     12 Nguyễn Chí Thiện thật và giả
  3.15. KHÔNG TIẾP TẾ QUÂN ĐỘI VNCH       
  3.16. LÒNG ĐƯỜNG XA LỘ BIÊN HÒA      
  3.17. CẮT VIỆN TRỢ Cước chú: Mọi sự trích dịch in một phần hay toàn thể bản ĐẠI CÁO TRẠNG nầy đều tự do, miễn là  trung thực và có ghi rõ xuất xứ.