Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Câu trả lời của ngưới lái xe taxi

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Câu trả lời của ngưới lái xe taxi

In PDF.

Một người Ả Rập Hồi giáo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta yêu cầu người lái xe phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình, ông không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.

Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng chiếc xe taxi, và mở cửa.

Ả Rập Hồi giáo hỏi: "Bạn đang làm gì vậy?"

Bác tài xế taxi trả lời: "Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà .."

 
 
A LONDON TAXI DRIVER'S ANSWER...........
to a request from a Muslim to turn off the radio


A devout Arab Muslim entered a black taxi in London. He curtly asked the driver to turn off the radio because of his religious teaching, he must not listen to music. The reason being in the time of the prophet there was no music, especially Western music which is considered the music of the infidel.

The cab driver politely switched off the radio, stopped the cab and opened the door.

The Arab Muslim asked him, "What are you doing?"

The cabbie answered: "In the time of the prophet there were no taxis, so wait for a camel.."