Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN Bán Trôn, không bán Nước

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bán Trôn, không bán Nước

In PDF.

Không lẽ hơn 3 triệu đảng viên đảng csvn thua 1 cô gái ăn sương ????