Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN Việt Nam có gì lạ không em ?

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Việt Nam có gì lạ không em ?

In PDF.

 



Lạ lắm chứ,
tháng tư VN có tới 40 ngày
và tháng hai VN có ngày 31.
Hì hì ... "Đỉnh cao trí tuệ mà lị" !