Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video HUỲNH THỤC VY ĐIỀU TRẦN TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HUỲNH THỤC VY ĐIỀU TRẦN TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ

In PDF.

Hôm nay tôi vô cùng vinh hạnh được chia sẻ tâm tư với quý vị. Thay mặt Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, tôi xin cám ơn quý bẵng hữu đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này. Sự ủng hộ của quý vị từ những ngày đầu thành lập và trong lương lai chắc chắn sẽ giúp chúng tôi hoàn thành các cam kết của mình một cách tốt đẹp nhất. Xin đa tạ tất cả quý vị.

Huỳnh Thục Vy