Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Bạn Đọc Viết Chống cộng không cần đi xa, ngay tại đây, lúc này …

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chống cộng không cần đi xa, ngay tại đây, lúc này …

In PDF.          Chống chế độ cộng sản phi nhân ở Việt Nam đã có 90 triệu người Việt Nam lo liệu. Chúng ta đã cùng hợp lực yểm trợ các cuộc đấu tranh cho Dân Chủ ở quê nhà về mặt ngoại vận, quốc tế vận khá hữu hiệu. Nhưng chúng ta lại có một khuyết điểm rất lớn : quá  lơ là trước các mũi dùi tiến công của Việt cộng vào các cộng đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại , xuyên qua các tay sai, nằm vùng, những tên chí phèo khố rách áo ôm, gian manh, đàng điếm, rất dễ dàng mua chuộc chỉ bằng vài trăm đồng mỗi tháng. Kẻ hám danh được hứa hẹn cho danh. Người hám lợi sẽ cho lợi, với một giá nào đó. Tiền cướp được của dân, biết bao nhiêu mà kể ?          Trước đây khá lâu, những tên chí phèo này chỉ kiếm ăn quanh quẩn tại địa phương, nên chỉ gây sự bực mình, ghê tởm cho một số người liên hệ. Tuy nhiên, kể từ khi Việt cộng thiết lập ngoại giao với Mỹ, với hai tòa lãnh sự tại San Jose và Houston, vấn đề trở nên nguy hiểm hơn, vì người bỏ tiền ra nuôi dưỡng thứ tay sai rẻ tiền này không còn chỉ là người địa phương mà là kẻ thù của cả dân tộc.          Đây không phải là chuyện đùa hay ảo tường. Quý vị thử đặt mình vào vị trí của tòa đại sứ hay lãnh sự của Việt cộng xem sao, chúng sẽ làm gì ? - Không lẽ chúng ngồi chơi ?

Các cán bộ chuyên nghiệp về tình báo,về kế hoach nằm vùng, những chuyên viên về phá hoại, tuyên truyền của cộng sản được gửi ra hải ngoại, sẽ phải làm gì để lũng đoạn cộng đồng địa phương của quý vị ?   Chỉ là một người bình thường như quý vị  và tôi , việc dễ nhất ( trong nhiều việc) là tìm hiểu có thể “mua” được những tên nào có máu lưu manh, gian xảo, mà lại có khả năng điếm đàng, ba hoa chích chòe, sẵn sàng sớm đầu, tối đánh, đang rất cần tiền, chỉ cần có vài trăm bạc mỗi tháng  là mọi thứ có thể làm theo ý muốn của chủ, không hề biết xấu hổ là gì. Có dễ không quý vị ? Quá dễ khi người ta thấy được một người chuyên môn làm công việc sớm đầu tối đánh đó từ nhiều năm qua tại cộng đồng này. Khi quý vị đã mua được thì quý vị sẽ làm gì ? – Phải ra chỉ thị, kế hoach thi hành. Mọi việc đã có trung ương đảng nghiên cứu qua sự trợ giúp soạn thảo của những người có học nhưng  cũng mờ mắt chạy theo  danh + lợi .
Việc đầu tiên là phải giả dạng chống cộng thật dữ dội để làm hỏa mù, ngụy trang rất khéo , cũng biểu tình, cầm cờ quốc gia , mặc quân phục, mang lon đại uý … sau đó  tìm cách xâm nhập vào các đoàn thể chống cộng, rồi từ từ thao túng, từng bước theo kế hoạch . Đâu phải là chuyện ảo tưởng, thưa quý vị ? Cộng sản có trường đảng, dạy khủng bố, xâm nhập ,phá hoại chuyên nghiệp .Phủ Tổng Thống, các đơn vị quân đội ngày xưa, với nhiều cơ quan phản gián,  cũng không thoát khỏi tình trạng này, hà huống gì người bình thường như chúng ta ?Nhìn hoạt động kết nối của chúng từ Washington D.C. Houston, Bắc và Nam California , chúng ta có thể nhận ra đường dây của chúng, hoạt động tương tự như thế. Một tên từ địa phương này sẵn sàng tung hứng, tiếp tay với bọn bên kia , thực hiện kế hoạch chung, trong từng thời điểm, rất nhịp nhàng. Nội dung các emails của chúng tung lên các diễn đàn đã cho chúng ta thấy được phần nào kế hoạch đó. Chúng ta phải làm gì ? Ngay tại đây và bây giờ ?          Nếu quý vị cho rằng đây là một việc làm cần thiết để ổn định cộng đồng, loại trử kẻ gian, lật mặt nạ những tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản, xin cùng nhau hợp lực, phổ biến tin tức trung thực , tiếp tay bằng mọi cách, trong phạm vi khả năng. Nhiều lúc chỉ cần một vài chữ ủng hộ, đồng ý , khích lệ …cũng là một đóng góp.


          Tôi đã về hưu trên mười năm, sức đã yếu nhiều, nhưng cũng xin kề vai cùng các chiến hữu, với quý vị, với những ai còn có chút thật lòng nghĩ tới quê hương, còn có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mình đang sinh sống.
          Lính đã ra trận thì sợ gì đạn của kẻ thù, phải không các chiến hữu ?

NLG73 Lê Phú Nhuận
Houston 23 FEB 2014