Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 CÔNG THẦN THƯỜNG BỊ HY SINH (SAU KHI NGƯỜI LÃNH ĐẠO ỔN ĐỊNH VƯƠNG, ĐẾ VỊ)

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CÔNG THẦN THƯỜNG BỊ HY SINH (SAU KHI NGƯỜI LÃNH ĐẠO ỔN ĐỊNH VƯƠNG, ĐẾ VỊ)

In PDF.

Người ta thường hay nói: hết chim thì bẻ ná, hết thú rừng thì giết chó săn! Tại sao lại có sư kiện này, ta thử xét những câu chuyện đời trước để đưa ra một nhận định chính xác khách quan. Tạm thời ta chỉ xét đến 3 trường hợp:

              1/ Lưu Bang Hán Cao Tổ (Hán Sở tranh hùng)
              2/ Vua Lê Lợi (kháng chiến chống giặc Minh)
              3/ Vua Gia Long sau khi thống nhất đất nước.

Lưu Bang Hán Cao Tổ (Trong Hán Sở tranh hùng). Để tiêu diệt nhà Tần thì theo giao ước của Hoài Vương vua Sở lúc bấy giờ: Lưu Bang và Hạng Vũ bốc thăm để dẫn 2 cánh quân cơ bản của mình tiến vào Quan Trung (kinh đô của nước Tần thời bấy giờ) bằng 2 hướng khác nhau và ai vào được Quan Trung trước thì người đó sẽ được làm Vua Quan Trung! Thật tình mà nói thực lực Hạng Vũ mạnh rất nhiều so với Lưu Bang. Nhưng do Lưu Bang dùng mưu nên qua các thành trì của quân Tần được dễ dàng mà không phải dùng tới quân sự nhiều, cho nên quân Lưu Bang đã tới được Quan Trung trước! Tuy vào được Quan Trung trước nhưng Lưu Bang biết thực lực của mình không dám làm mất lòng Hạng Vũ, (Hạng Vũ hay Lữ Bố “Tam Quốc Chí” được mệnh danh là con người hữu dõng vô mưu, dù có quân sư Phạm Tăng tài giỏi mà Hạng Vũ xem như là cha nuôi của mình! Phạm Tăng có thể xem như Khổng  Minh của Hạng Vũ vậy, tiếc thay Hạng Vũ đã không nghe lời quân sư Phạm Tăng, không như Lưu Bị mọi việc nhất nhất đều nghe theo lời quân sư Khổng Minh). Với quân sư Phạm Tăng thì cho rằng phải giết Lưu Bang để trừ mối họa về sau! Tuy nhiên nhờ vào sự nhún nhường rất mực của Lưu Bang làm cho Hạng Vũ cãm thấy lòng tự phụ, tự tôn của mình được vuốt ve rất nhiều, đã tha cho mạng sống của Lưu Bang lại còn cử cho làm Hán Trung Vương, Lưu Bang dẫn quân tướng vào Hán Trung, đốt Sạn Đạo là con đường độc đạo duy nhất đi vào Hán Trung, để cho Hạng Vũ không còn lo ngại hay đề phòng gì cả, việc tha chết Lưu Bang làm cho các cận thần của Hạng Vũ nhất là quân sư Phạm Tăng cho rằng Hạng Võ đã thả cọp về rừng! Sẽ bị cọp vồ ăn thịt trong tương lai! (Lịch sữ cho thấy lời tiên đoán của Phạm Tăng đã không sai!)

Bây giờ hảy nói sơ qua về nhân vật Hàn Tín, đây là một con người có chí lớn, mộng công hầu khanh tướng cho tương lai, cho nên dù bị tên bán hàng thịt ngoài chợ làm nhục như bắt Hàn Tín phải luồn trôn hắn ta ngay giữa chợ, chỗ đông người, Hàn Tín cũng phải làm! Lúc đầu Hàn Tín định đầu quân Hạng Vũ, chỉ được làm tới chức chấp kích (cầm gươm đứng hầu), và đã không được tin dùng. Sau Hàn Tín tìm đường vào Hán Trung ở dưới trướng của Lưu Bang, (có cả Trương Lương Tử Phòng dưới trướng Lưu Bang), Hàn Tín được trọng dụng và phong làm tới tể tướng trong việc diệt nước Sỡ và thống nhất thiên hạ! Để đề cao và tăng thêm uy tín Hàn Tín trước ba quân, Lưu Bang đã không ngần ngại đẩy bánh xe mà trên đó có Hàn Tín đứng, và sau đó đọc sử chúng ta đều biết, đại tướng Hàn Tín đã chiến thắng từ trận này đến trận khác, và rồi cuối cùng quân Sỡ (Hạng Vũ) phải bị rả ngủ tan hàng, làm cho Hạng Vũ thân thế cô và phải chết thảm trong nhuc nhã!

Lưu Bang sau khi bình định được thiên hạ, lên làm Vua xưng hiệu là Hán Cao Tổ Hoàng Đế, người có công chính trong việc tiêu diệt Hạng Võ để thâu tóm thiên hạ công đầu chính là Hàn Tín, thế nhưng sau khi kết thúc trận chiến không bao lâu Hàn Tín bị Vua Hán tước binh quyền và an trí để đề phòng hậu họa lâu dài về sau! Sau đó là Hàn Tín bị buộc vào tội chết…            

Vua Lê Lợi trong 10 năm gian lao kháng chiến (1418-1428) chống quân Minh, đưa sự nghiệp đến thành công, nước nhà được độc lập! Đọc lịch sữ nước nhà ta thấy phải nói công đầu là Nguyễn Trải với câu: “Lê Lợi vi quân Nguyễn Trải vi thần!”, và với sách lược Bình Ngô Đại cáo, có thể nói Nguyễn Trải chính là Khổng Minh (trong Tam Quốc Chí) của Lê Lợi vậy! Nhưng khi quân xâm lược nhà Minh bị đẩy ra khỏi đất nước, thì số phận những công thần hàng đầu ra làm sao:

Đến cuối năm 1429, 2 anh hùng (anh họ và thân tín của Nguyễn Trãi) là Trần Nguyên Hản, Phạm Văn Xảo đã bị Vua Lê Lợi giết, khi vua về Tây Đô (Lam Kinh) chỉ còn một mình Nguyễn Trãi trong hàng cận thần! Lúc này các công thần và bạn hữu than tín Nguyễn Trãi đã bị giết, chính Nguyễn Trãi năm 1428 đã bị lột chức Lại Bộ Thượng Thư (Tể Tướng) các quan đầu triều họ Lê, cậy công, cậy họ hàng lên nắm quyền cao chức trọng như Lê Ngân, Lê Sát. Về sau Nguyễn Trãi bị thất thế cũng bị khép vào tội chết và bị tru di tam tộc (bị giết chết cả 3 họ từ bé cho tới già cả!). Tuy sau này nhà Lê đã bày ra chuyện Nàng Thị Lộ trong câu chuyện rắn báo oán để minh oan cho công thần Nguyễn Trãi, hởi ơi! Người chết thì đã chết rồi, có sống lại được đâu! 

Nguyễn Phúc Ánh sau khi thống nhất được nước nhà, năm 1802 lên ngôi lấy hiệu là Vua Gia Long năm thứ nhất, là vị Vua sáng lập và mỡ đầu triều đại nhà Nguyễn, nhà Vua vừa tròn 40 tuổi, (sau 23 năm chinh chiến không ngừng nghỉ, có những lúc đói khổ và hiểm nguy tánh mạng như chỉ mành treo chuông, nhưng đều vượt qua. Tây Sơn Nguyễn Huệ chỉ đưa quân ra Bắc lần thứ nhất là tiêu diệt Chúa Trịnh “nhà Trịnh ở ngôi Chúa trên 246 năm từ 1540-1786”, trong khi cũng Nguyễn Huệ đưa quân vào Nam tới 4 lần từ 1777, 1782, 1783 và 1784 nhưng cũng không tiêu diệt được Chúa Nguyễn), có lẽ Nguyễn Ánh có mạng số đế vương chăng!). Gia Long thiết lập chính quyền trung ương tập quyền do Hoàng đế lãnh đạo, đất nước ta có một lãnh thổ rộng lớn nhất từ trước tới nay! Về đối ngoại nhà Vua vẫn thuần phục nhà Thanh, nhưng lại tạo quan hệ đàn anh với 2 nước Cambodge và Lào! Nhà Nguyễn qua 13 vị Vua kéo dài gần 1 thế kỷ rưỡi (1802-1945), không kể 6-7 năm sau cùng từ 1949-1955 Bảo Đại làm Quốc Trưỡng!  Tuy nhiên Vua Gia Long cũng phạm phải một số sai lầm trong đó là tội giết hại công thần (công thần được kể là những người có công phò tá mình trong thời còn bôn ba để có vương vị ngày hôm nay!) Tuy không nhiều xin được đơn cử một vụ sau đây: 

Năm Gia Long thứ 13 (1814), một vụ án văn chương làm xôn xao khắp nước và lay động yận gốc rể giới bút nghiên đương thời của kinh thành Huế! Nguyên công thần Nguyễn văn Thành có một cậu con trai tên là Ấm Thuyên, là một công tử nổi tiếng tài hoa phong nhã, Thuyên đỗ cử nhân rất sớm, nhưng không chịu ra làm quan, mà lại lập hội Tao Đàn ở phường Đông Ba để tiêu khiển thú cầm kỳ thi tửu.              

 Nguyên Ấm Thuyên nghe danh ở Thanh Hóa có 2 nhân vật lỗi lạc là Nguyễn Đức Nhuận và Nguyễn Văn Khuê, nên đã làm 1 bài thơ tâm tình và sai người nhà tên Nguyễn Trương Hiệu mang ra Thanh Hóa mời họ vào Huế chơi, với bài thất ngôn bát cú như sau:            

                    “Văn đạo Ái châu đa tuấn kiệt,                                                          
                     Hư hoài trắc tịch dục cầu ty.
                     Vô tâm cử bảo Kinh Sơn phác,
                     Thiên tướng phương tri Ký Bắc kỳ.   
                     U cốc hữu hương thiên lý viễn,
                     Cao cương minh phượng cửu thiên tri,
                     Thử hồi nhược đắc Sơn Trung tể,
                     Tá ngã kinh luân chuyển hóa kỳ!”

 Xét về mặt thuần túy thì đây là bài thơ hay, tuy có hơi sáo ngữ, và quá tâng bốc kẻ hiền tài chưa gặp mặt! Tuy nhiên 2 câu kết đã bị suy diễn bởi kẻ thù và bởi lòng nghi ngờ âm mưu soán nghịch sẳn có trong lòng Vua Gia Long, nên 14 chữ cuối trong 2 câu kết đã gây nên thảm trạng ngút trời: đệ nhất công thần Nguyễn Văn Thành đã phải tự tử trong ngục và con trai Ấm Thuyên bị phân thây! 2 câu kết sữ gia  Trần Trọng Kim dịch như sau: (Sơn Tể phen này dù gặp gỡ, giúp nhau thay đổi cơ hội này!), Cái chết của Nguyễn Văn Thành còn là vì ông xuất thân hàng quý tộc, văn võ toàn tài lại có cậu con trai nối dõi tài hoa, ông lại có ý coi thường Tả quân Lê Văn Duyệt  xuất thân dân dã lại là một hoạn quan! Oái ăm thay nhà Vua lại giao vụ án cho Lê Văn Duyệt xét xử, nên cha con Thuyên đã bị hạ ngục ngay tức khắc! Cũng do án này mà Vua Gia Long mang tiếng sát hại công thần Nguyễn Văn Thành!                                            

 Nếu không có vụ án oan trên, và nếu Lê Văn Duyệt không vì lòng đố kỵ thì Vua Gia Long đã không mang tiếng sát hại công thần! Vua Gia Long mất ngày 19 tháng chạp năm Canh Thìn (3/2/1820) ở Điện Trung Hòa thọ được 59 tuổi (Gia Long ở ngôi Chúa 25 năm, làm Vua 18 năm tổng cọng 43 năm! Vua Gia Long có 13 hoàng tử và 18 công chúa, nhà Vua truyền ngôi cho hoàng tử thứ 4 là Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi năm Canh Thìn ở tuổi 30 hiệu là Vua Minh Mạng (1820-1840).                                         

Vĩnh Phu
(anh ruột cố NT2 Vĩnh Tường)
****************************************************************
*****************************************************************