Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Câu đối Tết

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Câu đối Tết

In PDF.

Treo lên! Toàn thắng đã về ta

Nguyễn Bá Chổi