Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (1, 2, & 3)

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (1, 2, & 3)

In PDF.

Lời BBT: Một cuốn phim tài liệu đặc biệt, rất giá trị do SBTN vừa mới thực hiện trong tháng 10 năm nay (2013), nói về tội ác của Việt Cộng đã và đang đầy dẫy từ Bắc chí Nam kể từ ngày tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh chấp nhận làm tay sai cho ngoại bang thế giới Cộng Sản.

Một cuốn phim tài liệu đặc sắc này không thể nào bỏ qua khi đem so sánh nền tảng nhân sinh và lý tưởng của 2 chế độ: Miền Bắc và miền Nam mà mỗi bên trước đây đã chính thức đồng ý yên vị qua lằn ranh vĩ tuyến 17.
Ai xé bỏ Hiệp Ước, Hiệp Định ? Ai phát động chiến tranh xâm lược ? Ai dâng đất, biển, đảo cho ngoại bang ? Ai nhúng tay khủng bố, sát hại dân lành ?, …Ai và những ai ?.

Tương lai có thể phủ đầy rêu phong, nhưng lịch sử vẫn mãi là sự thật, và tội ác của Việt Cộng từ trước đến nay đã được ghi chép rành rành, không thể nào phủ định.