Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Cuối năm Trâu Nói Chuyện Chó

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cuối năm Trâu Nói Chuyện Chó

In PDF.Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam . Ngọc Hoàng chấp thuận:

- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Hoa Kỳ, được ăn học ở Hoa Kỳ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?

*****

Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của y.
LĐ Anh nói y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là:
“Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “phân người” là tôi thèm.”

*****

Có 1 đám chó đã nhiều kiếp làm chó, rủ nhau đến gặp Diêm Vương ở Âm Phủ để kể khổ và để xin được làm Người.
Nhưng đám chó nầy vốn ngu dzốt nên không biết chúng phải nói sao với Diêm Vuong. Chúng biết có 1 con Heo Nọc khôn hơn chúng nên chúng rủ Heo Nọc nhập bọn, cùng đến xin Diêm Vương cho làm kiếp người. Theo lời chỉ dẫn và theo bài bản của Heo Nọc, con Chó Đầu Đàn nói với Diêm Vương:
“Chúng tôi đã phải làm chó mấy chục kiếp nay, cực khổ quá đỗi. Làm chó trên trần thế chúng tôi bị con người khinh khi, hành hạ, lợi dụng, con người đã bạc đãi chúng tôi mà còn tàn nhẫn ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi không muốn cứ tiếp tục luân hồi đầu thai làm kiếp chó và kiếp heo mãi. Xin Diêm Vương thương mà cho chúng tôi được đầu thai làm kiếp người.”
Diêm Vương thấy bọn chó, heo đòi hỏi cũng có lý nên phán rằng:
“Đám chó tụi bây ngu dzốt , hay ăn bẩn, ăn bậy nhưng có tính tốt là trung thành với chủ, cho dù chủ bây có làm bậy tụi bây cũng vẫn trung thành, vẫn vẫy đuôi, liếm gót chủ bây. Theo lời xin của tụi bây, Ta cho tụi bây được đầu thai làm người nhưng tụi bây vẫn phải giữ cái cốt tính của loài chó. Vậy tụi bây sẽ lên trần làm người Việt Nam , tụi bây sẽ trung thành với Marx-Lenin và dảng Cộng sản.”
Diêm Vương phán về Heo Nọc:
“Thằng Heo Nọc nầy có chút khôn xảo nhưng dzâm đãng, Ta sẽ cho Ngươi làm Người nhưng Ngươi không được lấy vợ có cưới xin đàng hoàng, xong Ngươi vẫn được chơi bậy theo kiểu Heo Nọc. Ngươi sẽ là lãnh tụ của đám Chó nầy.”
Nhưng các ngươi nhớ đây:
“Các ngươi là loài Chó, Heo, các ngươi không thể đội lốt Người mà sống lâu được. Ta vì thương hại nên cho các ngươi đầu thai làm Người Việt Xã Hội Chủ Nghiã, cho các ngươi có dịp trả thù người Việt, nhưng các người chỉ được tác heo, tác chó trong 60 năm thôi. Sau 60 năm các ngươi sẽ trở lại là Heo, Chó.”

*****

So với loài Chó có ân nghĩa Không Quên Chủ, bọn người Việt no đủ ở các nước Âu Mỹ vác mõm, lộn mặt về nước đầu hàng, ca tụng, nâng bi, hun hít bọn Việt Cộng Tội Đồ của Dân Việt thật không bằng Chó.
Ngày xưa dân Việt có câu:
Em như cục cứt trôi sông.
Anh như chó đói chạy rông trên bờ.
Những năm 2000, dân Việt có câu phóng dzao:
Cộng như cục cứt trôi sông.
Dzịt Kìu yeu Nước ngồi trông trên bờ.
Chó nó đói nó thèm ăn bẩn, chó no đủ ở Xứ  All You Can Eat mà thèm ăn bẩn mới thật là tệ.

*****

Bọn Cộng sản lộng hành một thời, phạm trăm nghìn tội hại dân, giết dân, làm khổ dân, Ngọc Hoàng cả giận, gọi Thiên Lôi đến phán:
- Bọn Cộng sản tác yêu, tác quái dưới trần đã mấy chục năm nay. Ta đã cấm không cho chúng được hoành hành nữa xong vẫn còn nhiều tên ngoan cố không chịu làm theo lệnh ta mà rời bỏ quyền hành. Chúng vẫn tụ họp đú đởn với nhau. Lúc này đang có bọn Cộng họp nhau ở…. Khanh xuống trần đánh chết hết bọn chúng cho ta.
Được lệnh của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi vác búa xuống trần đánh chết hết bọn Cộng đang hội họp. Trong số Cộng bị sét đánh chết ấy có tên không phải là Cộng sản. Hồn tên này lên Thiên Đình kêu rêu y bị chết oan.
Ngọc Hoàng sai Nam Tào tra sổ lý lịch, quả nhiên tên kêu chết oan không phải là Cộng sản. Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi đến, hỏi:
- Ta sai Khanh xuống trần đánh chết bọn Cộng, sao Khanh lại đánh chết cả thằng không phải là Cộng?
Thiên Lôi phân trần:
- Ngài sai tôi xuống đánh chết hết bọn Cộng đang tụ họp ở chỗ đó. Tôi làm theo lệnh Ngài. Trước khi ra buá tôi có xét giấy những thằng trong nhà đó đâu mà biết có thằng không phải là Cộng ở trong đó.
Thiên Lôi nói có lý. Ngọc Hoàng không biết phải làm sao. Tên chết oan cứ è ẹ khóc, đòi Ngọc Hoàng trả nó về trần thế, cho nó sống trở lại với vợ nó. Nhưng nó đã bị sét đánh chết, thân xác nó cháy queo, dù là Ngọc Hoàng cũng không thể làm cho nó sống lại được. Mà nó cứ nhèo nhẹo khóc mếu. Bực mình quá, Ngọc Hoàng chửi:
- … Mày không phải là Công sản thì mày dẫn xác đến chỗ bọn Cộng sản hội họp làm ký gì? Mày đến đó mày ngửi đít các bố mày à !!!