Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Thông Báo về tổ chức Ngày Nhân Quyền năm 2013 tại Bá Linh - Cộng Hòa Liên Bang Đức

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông Báo về tổ chức Ngày Nhân Quyền năm 2013 tại Bá Linh - Cộng Hòa Liên Bang Đức

In PDF.

Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức vào ngày 9 tháng 5, 2013
 Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức trân trọng thông báo :


Theo quyết nghị của hai phiên họp ngày 16.03.2013 tại Bonn và ngày 27.04.2013 tại Frankfurt, Ngày Nhân Quyền 2013 sẽ được tổ chức tại Bá Linh (Berlin) vào ngày thứ bảy 07.12.2013 và gồm hai hình thức sinh hoạt :
 
Biểu tình trước Đại sứ quán Việt cộng
Elsenstr. 3, 12435 Berlin-Treptow
từ 14:30G đến 17:00G

 
Kính xin vui lòng liên lạc với Ông Trần Văn Các, điện thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại 04214-21606 và Ông Nguyễn Đình Tâm, điện thoại 030-32706807 để được cung cấp thêm chi tiết.
                                             
Mít tinh văn nghệ đấu tranh
Hội trường Thánh đường St. Aloyslus,
Schwyzer Str. 2, 13349 Berlin-Wedding
từ 20:00G đến 24:00G

 
Kính xin vui lòng liên lạc với Ông Nguyễn Văn Rị, điện thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; điện thoại 02166-340153 để được cung cấp thêm chi tiết (ví dụ mang theo túi ngủ và thức ăn nước uống v.v..).


Trong cuộc họp mặt đêm 07.12.2013 dự kiến sẽ có nghi thức liên tôn cầu nguyện, soạn thảo tuyên cáo bằng Đức ngữ và có thể sẽ có phần tiếp đón quan khách thuộc giới chính trị và đảng phái Đức.


Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức trân trọng thỉnh cầu toàn thể đồng bào và các hội đoàn tỵ nạn địa phương, các tổ chức đảng phái chống cộng, các câu lạc bộ văn nghệ đồng lòng tham gia đông đảo
 
Ngày Nhân Quyền 2013 tại Bá Linh (Berlin) hôm thứ bảy 07.12.2013

 
nhằm phản đối đảng cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam tiếp tục đường lối độc tài công an trị, thường xuyên chà đạp các quyền căn bản của con người đã được minh định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.
 
Đức quốc, ngày 04.11.2013
TM Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức,
Chủ tịch
BS Trần Văn Tích