Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai MÀY TAO...Thời Việt Cộng

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

MÀY TAO...Thời Việt Cộng

In PDF.
Ăn nhậu là chuyện của tao
Việc gì khó nghĩ tao giao cho mày
Đi Tầu, đi Nhật, đi Tây
Mở mang tầm mắt, việc này của tao
Lên rừng, xuống biển lao đao
Suy đi tính lại tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp chân dài
Nếu mày tuyển được thì mày giao tao
Ăn ốc là việc của tao
Còn chân đổ vỏ tao giao cho mày
Phong bì quà cáp hàng ngày
Mày đừng động tới thì mày chẳng sao
Phê bình lãnh đạo cấp cao
Điều gì khó nói tao giao cho mày
Lại đây tao bảo điều này
Đừng bao giờ nghĩ rằng mày chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Còn mày thì sẽ lao đao cả đời
Đói no là chuyện của trời
Thanh tra có hỏi trả lời thay tao
Trên trời triệu triệu vì sao
Cũng không thấu nổi tình tao với mày
Phân công cho rõ thế này
Để người đừng tưởng rằng mày hơn tao