Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai Chiều trên sông La Ngà

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chiều trên sông La Ngà

In PDF.

 

 

Lời Thơ:   Cố NT4 NGUYỄN VĂN LONG
Phổ Nhạc:       NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
Ca sĩ :        THÙY DƯƠNG
Hòa âm:        VÕ CÔNG DIÊN