Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương THƯ KÊU GỌI THAM GIA BIỂU TÌNH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƯ KÊU GỌI THAM GIA BIỂU TÌNH

In PDF.


Kính gữi :     Quí Vị Sĩ Quan Cơ Hữu.
                    Qúi Hội Trưởng các Hội Địa Phương.
                    Qúi Đại Diện các Khóa Nguyễn Trãi.
                 Toàn thể Anh, Chị Em gia-đình các Khóa Nguyễn Trãi.
                
Kính thưa qúi vị,Nhân chuyến viếng thăm tòa Bạch Ốc ngày 25 tháng 07 năm 2013 của tên việt cộng Trương tấn Sang ,Chủ tịch cái gọi là nước CHXHCN Việt nam, trong các cuộc thảo luận với Tổng Thống Obama về Chiến lược Khu Vực và những Hợp tác Kinh tế ,Thương mại , Quân sự của các nước ASEAN ......Chúng ta kiến nghị đến Tổng Thống Obama  có những áp lực đòi hỏi để nhà cầm quyền Việt nam phải tôn trọng Nhân quyền , Dân chủ , Tự do Tôn giáo cho đất nước Việt nam. Nhằm giải thoát Người Dân Việt nam khỏi Nhà Tù Lớn , mà Cơ Chế của Bè Lũ Cầm quyền Việt Cộng  ở  Bắc Bộ Phủ hiện hành đang chủ trương và cố thủ duy trì .......Những cuộc biểu tình chống tên Việt cộng Trương tấn Sang  trước tòa Bạch Ốc,  ngày 25  tháng 07 năm 2013 , do Cộng đồng Việt nam vùng Hoa thịnh Đốn , Maryland và Virginia đứng ra tổ chức , và cuộc biểu tình chống Trung cộng  xâm lấn Biển Đông , trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc, ở New york  trưa ngày 24 tháng 07 năm 2013  cùng với Cộng đồng Người Phi luật Tân.Ban Chấp Hành Tổng Hội kêu gọi qúi Hội viên ,các Hội Ái hữu địa phương như : Maryland , Virginia ,Washington DC , Hội Đông Bắc HK, Hội Georgia ,Hội Louisiana ,Hội  Texas , California .v..v..v..Kêu gọi qúi vị có điều kiện thuận lợi nên Tích Cực Tham Gia chống những tên Việt cộng Bán Nước Hại Dân . ...Bè lũ Cầm quyền Việt cộng này : Hèn với Giặc , Ác với Dân ...........
                                                                                                                                    
Trân Trọng Kính Mời
                                                                                           
T/M : BCH/TH/NK17
THP/Ngoại Vụ
NT6 Nguyễn qúy Bỗng