Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cái và con

In PDF.
Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
 

 Bữa kia hai vợ
 chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
 - Con hồ này đẹp qúa hả em?
 Vợ anh ta chỉnh:
 - Anh phải kêu là cái hồ.
 

 Hôm sau đi chèo
 thuyền trên sông, anh khen:
 - Cái sông này cũng đẹp.
 Vợ lại cằn nhằn:
 - Anh phài kêu là con sông.
 -Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là
 nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
 -Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà,
 cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi
 là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới,
 chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái
 hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
 

 Anh chồng vỗ
 đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
 -Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục
 cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ
 một chỗ nên gọi là cái...