Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương TÂM THƯ / BCH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TÂM THƯ / BCH

In PDF.

 
Kính gởi  :    
-   Quí Vị Sĩ Quan Cơ Hữu.
-   Các Hội Trưởng các Hội Địa Phương.
-   Đại Diện các Khóa Nguyễn Trãi.
-  Toàn thể Anh, Chị Em và gia-đình các Khóa Nguyễn Trãi.
 
Hầu như thông lệ hàng năm, Hội cứu trợ Thương Phế Binh & Cô Nhi Qủa Phụ VNCH , hợp với các Hội Đoàn, Đoàn thể  ở Bắc hoặc Nam Cali đều có tổ chức Đại Nhạc Hội nhằm gây qũy giúp các anh em Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà.

Năm nay, Hội cứu trợ TPB & CNQP cùng với các Hội Đoàn ,Đoàn thể tại Bắc Cali đứng ra đảm trách tổ chức “Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA KỲ 7” tại Thành Phố San josé, California-  Thời gian :  11g sáng đến 7g chiều Chúa Nhật 28-07-2013.
-  Địa điểm  : 
Sân Vận Dộng Trường Trung Học Yerba Buena
                        1855 Lucretia Avenue – San Jose, CA 9512Tiếp theo các điện thư của các NT4 Phan Tất Đạt, Hội Trưởng Bắc Cali và NT6 Nguyễn Quý Bổng THP/Ngoại Vụ. Ban Chấp Hành Tổng Hội NK17 thiết tha kêu gọi toàn thể qúy vị SQCH, qúy Niên Trưởng và Anh Chị Em các Khóa Nguyễn Trãi khắp mọi nơi một lòng hướng về Đại Nhạc Hội, tích cực ủng hộ và yểm trợ gây qũy cho mục đích cao cả nêu trên để xoa dịu một phần nào niềm đau và sự thống khổ của các Thương Phế Binh và Cô Nhi Qủa Phụ Quân Lực VNCH đang sống trong hoàn cảnh khốn khó tại quê nhà.


Mọi sự đóng góp, kính mong quí vị SQCH, quí Niên Trường và các Anh, Chị Em Nguyễn Trãi gởi ngân phiếu ủng hộ :                                            
Đề tên   :  NT2 Lê-Văn Tụ
Địa chỉ  : 
2275 Pentland Way
                San Jose, CA 95148.NT2 Lê Văn Tụ sẽ thông báo tổng số đóng góp ủng hộ của đại gia đình Nguyễn Trãi hạn chót ngày 21-07-2013 (một tuần trước ngày Đại Hội) để tường trình đến toàn thê qúy Anh Chị Em. Cũng như tiền lệ, BCH Tổng Hội NK17 sẽ trích ngân qũy Tổng Hội để yểm trợ và tiếp tay thêm với các Anh Chị Em để gởi về một phần cho anh em Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ Nguyễn Trãi của chúng ta, số còn lại Đại Diện Tổng Hội và Hội Trưởng Bắc Cali sẽ trao tận tay đến Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Ngưòi Thương Binh Quân Lực VNCH Kỳ 7.BCH Tổng Hội ước mong các anh Hội Trưởng Bắc Cali NT4 Phan Tất Đạt và THP/Ngoại Vụ NT6 Nguyễn Quý Bổng liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Đại Diện các Khóa Bắc Cali kêu gọi, vận động Anh Chị Em gia đình Nguyễn Trãi Bắc Cali tham dự ngày Đại Nhạc Hội cho thật đông với mục đích cao cả nêu trên cho toàn thể anh em Thương Phế Binh Quân Lực VNCH, mà trong đó có phần đóng góp xương máu của các anh em Nguyễn Trãi chúng ta đã để lại trên chiến trường một phần thân thể vì lý tưởng chống Cộng để bảo quốc an dân.

Nam California, ngày 09/ 06/ 2013.                                                                                                                                                                         
TUN.Ban Chấp Hành/ NK 17                                                                                                                                           
Tổng Hội Trưởng,                                                                                                                                                 
NT4 Nguyễn Tiến Đạt