Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video ChủTịch UBĐN/QHHK chất vấn PhụTá ThứTrưởng BNG về 2 em NPUyên và ĐNKha

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

ChủTịch UBĐN/QHHK chất vấn PhụTá ThứTrưởng BNG về 2 em NPUyên và ĐNKha

In PDF.

Chủ Tịch UBĐN Quốc Hội Hoa kỳ chất vấn Phụ tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về hai bạn trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị đảng và nhà nước Việt Nam kết án tù nhiều năm. Ông yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải đòi hỏi đảng và nhà nước Việt Nam trả tự do cho hai bạn trẻ yêu nước.