Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video PPS Liên Khúc Tù Cải Tạo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

PPS Liên Khúc Tù Cải Tạo

In PDF.

PPS sẽ: 1) Thay cho những nén tâm hương tưởng nhớ đến 165,000 QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH đã chết trong gần 150 trại giam "tù cải tạo" trên quê hương. 2) Chia sẻ một phần nào sự đau khổ tột cùng với thân nhân của những người "tù cải tạo" đã nhắm mắt xuôi tay...