Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Chúc Mừng cháu Văn Quốc Bào-Tốt nghiệp BS Y Khoa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng cháu Văn Quốc Bào-Tốt nghiệp BS Y Khoa

In PDF.

 


Chúc mừng anh chi NT2 Văn đức Tường có 2 cháu Ân và Bảo đều là Bác Sĩ..
Một gia đình có 4 cậu con trai đều thành đạt, 2 cháu đầu là Kỹ sư, 2 cháu sau là Bác Sĩ.
Một tấm gương sáng và là một trong những gia đình tỵ nạn tiêu biểu thành công có con cháu thành tài tại Hoa Kỳ.
Xin trân trọng giới thiệu và xin gởi đến quý niên trưởng và anh em hình ảnh đêm tiệc ra trường của cháu Bảo.NT2 Phan Quang Đài