Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Tháng 2 Khóc Thương Bằng Hữu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tháng 2 Khóc Thương Bằng Hữu

In PDF. 

NT2 Huỳnh Long ra đi đem theo lá cờ tổ quốc,
bê rê SVSQ/CTCT và cuốn ĐS Ức Trai

Tháng Hai trong nắng vàng hiu hắt
Nghe gió mùa Xuân thổi chạnh lòng
Có tin bằng hữu ra đi nữa
Nam Nguyễn Trọng Cường - Bắc Huỳnh Long
 
Vẫn biết tử sinh là lẽ thường
Nhưng sao lòng vẫn nặng sầu thương
Từ dạo quê hương tràn bóng giặc
Nợ nước, tình nhà bao vấn vương.
 
Tháng 2 chưa hết niềm thương Chúc (*)
Đã đến Trọng Cường với Huỳnh Long
Khóa 2 có còn ai không nữa
Để gió Xuân về tiễn mùa Đông.

 


Tháng 2, một đứa về An Lộc (**)
Thăm lại Bình Long phủ bụi mờ
Một đứa ra thăm Trường Sơn cũ
Những ngày Biệt Động đẹp như mơ. (***)
 
Nầy Chúc, nầy Cường, nầy Long cận
Vẫn nhớ tụi mầy đến hắt hiu
Gió thổi niềm đau, con sóng giận
Đất trời Tây Bắc vọng cô liêu
 
Đêm nay ai ngủ, ai còn thức
Uống rượu giao mùa lạnh buốt tim
Bằng hữu mỗi ngày thêm vắng vẻ
Như buổi hoàng hôn thiếu cánh chim
 
Gió thổi lạnh lùng lời chính khí
Khóc bạn ra đi buổi đông tàn
Hay bài ca chiêu hồn tử sĩ
Tháng Hai thương những kẻ lang thang...
 
27 Tháng 2, 2013
NT2 Lê Tấn Dương
 

(*) Tháng 2/2011 Biệt Động Quân  K2 Nguyễn Văn Chúc mất

(**) Tháng 2/2013  K2 Nguyễn Trọng Cường mất.

1972 anh có tên trong danh sách tử thủ An Lộc

(***) Tháng 2/2013 Biệt Động Quân Biên Phòng K2 Huỳnh Long mất.


***********************************************
Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013