Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Thông Báo Hội Ngộ 40 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông Báo Hội Ngộ 40 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3

In PDF.

 

Hội Ngộ 40 Năm
Khóa Nguyễn Trãi 3


Hội Ngộ 40 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 sẽ được tổ chức tại thành phố:


Dallas, Texas
vào ngày 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2013.Trân trọng Kính Mời toàn thể quý thầy, quý niên trưởng, các niên đệ cùng đến chung vui.Khóa Nguyễn Trãi 3
Kính MờiTrở lại:
Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013